Siskot, veljet, Erkka ja PA:

rauha on laskeutunut. Jo pitkään yhden geen blogaajat ovat pitäneet kahden geen bloggaajia jotenkin epäilyttävänä sakkina, sodomiitteina ja ties minä. Vaan ei enää!

Aamun Hesarin kieli-ikkunassa nimittäin Eero Voutilainen – siunattu olkoon nimesi, oi kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija Eero Voutilainen! – kirjoittaa otsikolla Bloggaaminen laajentaa astevaihtelua (¤) näin:

Kieliopeissa ja oppikirjoissa on ollut tapana todeta astevaihtelua esiintyvän vain konsonanteissa p, t ja k, joita kutsutaan äänneopissa soinnittomiksi klusiileiksi. […] Viime vuosina englannin kielestä kulkeutuneet lainasanat ovat kuitenkin pakottaneet ajattelemaan tätä vanhaa sääntöä uudestaan. […] Toinen tapa – mielestäni parempi – olisi yksinkertaisesti laajentaa vanha määritelmä koskemaan myös konsonantteja b ja g.

Halleluja! Haaaallelujaaaaaah!

Aiemmat versiot:

There are no revisions for this post.